Dergi Hakkında

Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi (ISSN: 3023-557X), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir.

Dergi, yılda 3 kez çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır.

Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi, halk sağlığını ilgilendiren tüm konu ve alanlardaki çalışmaların yayımlanmasını ve alandaki gelişmelerin ve yeni bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesi için bir ortam sağlamayı amaç edinmiştir.

Dergi, açık erişimli, ulusal, çift kör hakemli bir dergidir.

Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisinde, Türkçe makaleler yayımlanmaktadır.  

Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi, yayın sürecinde herhangi bir makale işlem ücreti almamaktadır.