İntihal Politikası

Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi İntihal Politikası

  1. Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi”ne gönderilen yazılar özgün olmalı ve intihal (aşırma) içermemelidir.
  2. Sunulan her makalenin benzerlik/özgünlük raporu intihal kontrol yazılımlarından herhangi biri ile kontrol edilerek gönderilmelidir.
  3. Makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %25 ve altı olmalıdır. Makalenin Benzerlik İndeksi (SI) % 25'in üzerinde olan makaleler yayın için kabul edilmez.
  4. İntihal, makalenin yayınlanmasından sonra ispatlanırsa, o makale derhal web sitesinden çekilir, sitede ilgili makalenin yayından çekilme sebebi yayınlanır. İlgili yazar/yazarlar “Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi”ne beş yıl süre ile makale gönderemez.