Editör Kurulu

Derginin Sahibi

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği-HASUDER

Prof. Dr. Bülent KILIÇ – HASUDER YK Başkanı – Dokuz Eylül Üniversitesi

Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Baş Editör

Prof. Dr. Burcu TOKUÇ – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Editörler Kurulu

Prof. Dr. Pınar OKYAY – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Gamze ÇAN – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Çiğdem ÇAĞLAYAN – Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Beyhan CENGİZ ÖZYURT – Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut YARDIM – Hacettepe Üniversitesi

Teknik Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf DEMİRTAŞ - Ordu Üniversitesi

Uzm. Dr. Ferhat YILDIZ - Bursa - Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Burcu TOKUÇ

Prof. Dr. Ferruh N. AYOĞLU

Prof. Dr. Gamze ÇAN

Prof. Dr. Pınar OKYAY

Doç. Dr. Derya ÇAMUR