Amaç ve Kapsam

Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi, halk sağlığının tüm yönlerini kapsayan yazıları değerlendiren çok disiplinli, açık erişimli, hakemli ulusal bir dergidir. Dergi, sağlığın korunması ve geliştirmesine, sağlığın sosyal belirleyicilerine, sağlık ve hastalığın çevresel, davranışsal ve mesleksel bağıntıları ile sağlık politikalarının, uygulamalarının ve müdahalelerinin toplum üzerindeki etkisine özel olarak odaklanmaktadır. Halk Sağlığı Araştırma ve Uygulamaları Dergisi’nde periyodik olarak güncel ilgi alanlarına ayrılmış özel temalı sayılar da yayınlanabilmektedir.

HASAUD, kabul ettiği değerler doğrultusunda, sağlık eşitliğini ve sosyal adaleti geliştirmek için bilimi kullanmayı taahhüt etmekte, halk sağlığına geniş ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsemekte, halk sağlığına katkı yapan farklı disiplinlerden çalışmalarla ilgilenmektedir.

Bu doğrultuda, HASAUD, aşağıdaki araştırma alanlarındaki başvuruları değerlendirmeye almaktadır:

 • Ağız ve diş sağlığı
 • Afetler ve sağlık hizmetleri
 • Bağımlılık
 • Biyoistatistik
 • Bulaşıcı Hastalıklar
 • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
 • Çalışan Sağlığı
 • Çevre Sağlığı
 • Çocuk ve Ergen Sağlığı
 • Demografi ve Sağlık
 • Dezavantajlı Gruplar ve Sağlık
 • Dijital sağlık (e-sağlık)
 • Epidemiyoloji
 • Halk sağlığı Hukuku ve Etiği
 • Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Toplumsal Cinsiyet-Kadın sağlığı
 • Kazalar ve Yaralanmalar
 • Sağlık Eğitimi
 • Sağlık Ekonomisi
 • Sağlıkta Eşitsizlikler
 • Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
 • Sağlık Politikaları
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Tıp
 • Sosyal Hizmetler ve Halk Sağlığı
 • Toplum Beslenmesi
 • Toplum Ruh Sağlığı
 • Tıp Tarihi
 • Uluslararası Sağlık
 • Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık
 • Yaşlı Sağlığı