Akademik yaşam ve iyilik hali üzerine

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11046964

Anahtar Kelimeler:

Sağlık, İyilik Hali, Sağlığın Geliştirilmesi, Akademi, Üniversite

Özet

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı, iyilik hali (well-being) ile birlikte ele almakta ve fiziksel, ruhsal, sosyal boyutları ile tanımlamaktadır. DSÖ’ye göre iyilik hali, bireyler ve toplumlar için günlük yaşama dair pozitif bir kaynak olup, tıpkı sağlık gibi sosyal, ekonomik ve çevresel koşullardan etkilenmektedir. İyilik hali, hem yaşam kalitesi ile hem de bireylerin ve toplumların bir anlam ve amaç doğrultusunda dünyaya katkı sağlama becerileri ile ilişkilidir. Buradan hareketle, akademik yaşamda akademisyenler, öğrenciler, yöneticiler ve üniversite çalışanları ile üniversite kampüslerini kapsayacak şekilde sağlığı ve iyilik halini geliştirecek bütünsel çabalar, hem bireylere, hem de akademinin eğitim, araştırma ve bilimsel üretimine olumlu yansımaktadır. Akademide sağlığın ve iyilik halinin geliştirilmesine yapılan yatırım, üniversitelerin toplumsal faydalarını ve bulundukları kente, ülkeye ve dünyaya katkılarını da güçlendirecek en önemli yatırımlardan biridir. Sağlığın geliştirilmesi ilkelerini temel alan yaklaşımlar ile akademide iyilik halinin korunması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyduklarımız, çoğu zaman uygulanması sanıldığı kadar zor olmayan çok boyutlu politika ve uygulamalar ile akademik yaşamın vazgeçilmezi, sağlıklı iletişimdir.

Referanslar

WHO, Constitution of the World Health Organization, 1948, Geneva. [Erişim tarihi: 10 Şubat 2024]. Erişim adresi: https://www.who.int/about/who-we-are/constitution

Leonardi F. The definition of health: towards new perspectives. International Journal of Health Services, 2018, 48(4), 735-748.

What is health? The ability to adapt. Lancet. 2009 Mar 7;373(9666):781. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60456-6.

Merriam-Webster. History and etymology for salutogenesis. [Erişim tarihi: 16 Şubat 2024]. Erişim adresi: https://www.merriamwebster. com/dictionary/salutogenesis.

Eriksson M and Lindstrom B. Salutogenesis and Resilience: two sides of the same coin? Psychology and Health 2012, 27(Suppl1):41–41. https://doi.org/10.1080/08870446.2012.707817

Rusk RD, Water LE. Tracing the size, reach, impact, and breadth of positive psychology. J. Posit. Psychol. 2013;8:207–221. doi: 10.1080/17439760.2013.777766.

Jarden A, Roache A. What Is Wellbeing? Int J Environ Res Public Health. 2023 Mar 12;20(6):5006. doi: 10.3390/ijerph20065006.

Korkut-Owen ve Owen. İyilik hali yıldızı modeli, uygulanması ve değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 2012, (3):9 ss:24-33.

Doğan T. Üniversite öğrencilerinin iyilik halinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, 2004, Ankara.

Fidan M ve Usta F. İyilik Hali Ölçeği'nin Türkçe Formu'nun güvenirlik ve geçerliğinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2013, 2(3): 265-269.

Eser, E., Çevik, C., Baydur, H., Güneş, S., Esgin, T. A., Öztekin, Ç. S., … & Özyurt, B. (2019). Reliability and validity of the Turkish version of the WHO-5, in adults and older adults for its use in primary care settings. Primary health care research & development, 20(e100), 1-7. https://doi.org/10.1017/S1463423619000343

Şahin D ve Arslan T. İş Yerinde İyilik Hali Ölçeğinin Kısa Formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 2023, 19(3): 623-637.

Siyez, D.M., Esen, E., Seymenler, S. ve Öztürk, B. (2017). Beliren Yetişkinler için İyilik Hali Ölçeği’nin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi içinde (s.83-84). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.

Owen-Korkut F, Doğan T, Çelik-Demirbaş N, Owen DW. İyilik hali yıldızı ölçeği'nin geliştirilmesi. Journal of Human Sciences 2016, 13(3): 5013-5031.

Brüggen, E. C., Hogreve, J., Holmlund, M., Kabadayi, S., & Löfgren, M. (2017). Financial Well-Being: A Conceptualization And Research Agenda. Journal of Business Research, 79, 228–237.

Environmental well-being. Harvard University, 2024. [Erişim tarihi: 12 Mart 2024]. Erişim adresi: https://wellness.huhs.harvard.edu/environmental

WHO, Promoting well-being, 2024. [Erişim tarihi: 13 Mart 2024], Erişim adresi: https://www.who.int/activities/promoting-well-being

WHO, 10th Global Conference on Health Promotion. [Erişim tarihi: 18 Mart 2024], Erişim adresi: https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/tenth-global-conference-on-health-promotion

WHO, The Geneva Charter for Well-being. [Erişim tarihi: 18 Mart 2024], Erişim adresi: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/health-promotion/geneva-charter-4-march-2022.pdf?sfvrsn=f55dec7_21&download=true

WHO (1986) The Ottawa Charter for Health Promotion. [Erişim tarihi: 18 Mart 2024], Erişim adresi: https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/

WHO. Achieving well-being: a global framework for integrating well-being into public health utilizing a health promotion approach. The Seventy-sixth World Health Assembly, 2023. [Erişim tarihi: 19 Mart 2024]. Erişim adresi: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA76/A76(22)-en.pdf

WHO. One health. [Erişim tarihi: 20 Mart 2024]. Erişim adresi: https://www.who.int/health-topics/one-health#tab=tab_1

Sanci L, Williams I, Russell M. et al. Towards a health promoting university: descriptive findings on health, wellbeing and academic performance amongst university students in Australia. BMC Public Health 2022: 22 (2430). https://doi.org/10.1186/s12889-022-14690-9

University of Minnesota. Communication in the real world: An introduction to communication studies. University of Minnesota Libraries Publishing, 2016. [Erişim tarihi: 20 Mart 2024]. Erişim adresi: https://open.lib.umn.edu/communication

Communicating for Academic Integrity, University of Oregon. [Erişim tarihi: 19 Mart 2024]. Erişim adresi: https://teaching.uoregon.edu/resources/communicating-academic-integrity

Alex-Assensoh YM. The power of L.A.C.E. Oregon State Bar Bulletin, 2021, 81(6), 62.

Blaisdell, Kellyn N. & Alex-Assensoh, Yvette M. L.A.C.E. Classroom Resources. University of Oregon, Dec 2021. [Erişim tarihi: 19 Mart 2024]. Erişim adresi: https://inclusion.uoregon.edu/sites/inclusion2.uoregon.edu/files/2022-02/lace-toolbox-december-2021.pdf

Hood, Bruce. The Science of Happiness: Seven Lessons for Living Well. United Kingdom: Simon & Schuster, 2024.

Clear, James. (2018). Atomic habits: tiny changes, remarkable results : an easy & proven way to build good habits & break bad ones. New York, New York, Avery, an imprint of Penguin Random House.

Muhammad A, Ishamuddin M, Sharina O, Umar H. University social responsibility: A review of conceptual evolution and its thematic analysis. Journal of Cleaner Production 2021: (286), https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124931.

Bushkin H, van Niekerk R, Stroud L. Searching for Meaning in Chaos: Viktor Frankl's Story. Eur J Psychol. 2021 Aug 31;17(3):233-242. doi: 10.5964/ejop.5439.

Taylor SE, Peplau LA, Sears DO. Sosyal Psikoloji, (Çev. A. Dönmez), İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları, 2010.

Kasapoğlu F. İyilik Hali İle Özgecilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hikmet Yurdu Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 2014, 7(13): 271-288

İndir

Yayınlanmış

2024-04-29

Nasıl Atıf Yapılır

Karadağ, Özge, & Orhon, E. N. (2024). Akademik yaşam ve iyilik hali üzerine. HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARI DERGİSİ, 2(1), 2–9. https://doi.org/10.5281/zenodo.11046964

Sayı

Bölüm

Derleme Makalesi