Bir sağlık tarihi serüveni: Kırklareli sağlık tarihi evi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11047090

Anahtar Kelimeler:

Kırklareli, Sağlık Tarihi Evi, Serüven

Özet

Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılının kutlandığı 29 Ekim 2023 tarihinde, Kırklareli sağlık camiası bir yandan İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarken, diğer yandan farklı heyecanlar yaşadı; Kırklareli Sağlık Tarihi Evi açıldı. Kırklareli Sağlık Tarihi Evi, ilin 100 yıla yaklaşan sağlık tarihi serüveni boyunca, bu serüvene tanıklık eden kültürel mirasın toplandığı, belgelendiği, sağlık hayatının tarihi gelişiminin kanıtları olan araç – gereçlerin korunduğu ve sergilendiği bir kurum olarak planlanmıştır. Böylelikle sahip olunan tarihsel ve kültürel değerlerin kamusal alanla paylaşıldığı, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı bir “ev” ortaya çıkmıştır. Kırklareli Sağlık Tarihi Evi geçmişten günümüze gelen bu tarihsel miras üzerine kurulmuş, zaman içinde değer kazanacak eşyaları, evrakları biriktirme, bağışlanan eşyaların ve sahiplerinin hikâyesini öğrenme ve onları gelecek kuşaklara aktarma yolunda örnek bir çalışma olmuştur. Benzer faaliyetlere öncülük edebilecek bu ev, aynı zamanda sağlıkçılara gösterilen saygının bir nevi simgesi niteliğindedir.

Referanslar

Cidan A. Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası 1925 (1341) Kırkkilise (Kırklareli) Vilayeti Günümüz Türkçesi, Kırklareli, 2019.

Fişek N.H. Halk Sağlığına Giriş, Hacettepe Üniversitesi: Dünya Sağlık Örgütü Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını no:2 Ankara, 1983.

Akdur R. Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sağlık. 12.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (21-25 Ekim 2008 Ankara) Kitabı, sayfa 45-71.

Cumhuriyet Arşivleri, “Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne Hamdi'nin tayini” 30-11-1-0 / 5 - 16 – 3.

Koylu Z. Sıhhiye-i Muavenet-i İçtimaiye Vekâletinin Kuruluşu ve Yapılan Yasal Düzenlemeler (1920-1923) 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirisi, 2008, sayfa 1063-65.

Toptaş B. Osmanlıdan Cumhuriyete Kırklareli İl Merkezinde Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalara Genel Bir Bakış. Kırklareli, 2022.

Doğruöz T. Kırklareli Tarihine Işık Tutacak Bir Eser: Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırklareli Vilayeti. 3(1),2011. http://www.historystudies.net/

Tekin G. (2011). Sıhhiye ve Muavenet-İ İçtimaiye Vekâletinden Sağlık Bakanlığı’na (1920-2000) (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü.

Dursunkaya A.R. Kırklareli Vilayetini Tarih Coğrafya Kültür ve Eski Eserleri Yönünden Tetkik, Kırklareli 1948, cilt 1, sayı 55.

Deniz B, Öztaş S. Dr.Fuad Umay ve Çocuk Esirgeme Kurumu faaliyetleri. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 2020;(19):558-580. doi:10.29000/rumelide.752512

Üstün Ç. (2002). Ünlü Bir Türk Dermatoloji Uzmanı: Ord. Prof.Dr. Hulusi Behçet. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 9(2).

Koşar H. H., (2023). Bir Adam Bir Okul: Hoca Olarak Mazhar Osman. Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Istranca Tarih Araştırmaları Dergisi. (internet) 2023.1(1), 65-82. Erişim Adresi:https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2672388.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-29

Nasıl Atıf Yapılır

Cerit, Çiğdem. (2024). Bir sağlık tarihi serüveni: Kırklareli sağlık tarihi evi. HALK SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARI DERGİSİ, 2(1), 51–54. https://doi.org/10.5281/zenodo.11047090

Sayı

Bölüm

Saha Uygulamaları